Bedrijfswagen.nl gebruikt cookies. Door deze cookies kunnen wij onze websites onder andere gebruikersvriendelijker maken. Door verder te klikken op onze website, accepteer je automatisch onze cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement en cookieverklaring.

Meer weten? Sluiten

Moet ik bijtelling betalen voor mijn bedrijfswagen?

Op de hoogte blijven van het overheidsbeleid omtrent bijtelling kan best ingewikkeld en verwarrend zijn. Daarom leggen wij u graag uit wat de meest recente regelgeving inhoudt. Om te beginnen: Wat is bijtelling nou precies? Bijtelling is een vorm van inkomstenbelasting. Wanneer u een (bestel)auto van de zaak ook privé gebruikt wordt dit door de belastingdienst gezien als een vorm van inkomen. Over dit inkomen dient men dan ook inkomstenbelasting te betalen.


Vrijstelling van bijtelling

Gebruikt u het voertuig stikt zakelijk? Dan hoeft u ook géén bijtelling te betalen. De regels voor deze vrijstelling luiden als volgt:

  1. Er wordt minder dan 500 kilometer per jaar privé gereden. Dit dient u dan aan te tonen met een sluitende rittenadministratie.
  2. Er worden geen privékilometers gereden. Hiervoor dient u wel een verklaring ‘uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ in te vullen. Een rittenadministratie is dan niet nodig maar wij raden dit wel aan. Dit is namelijk handig wanneer de belastingdienst u vraagt het zakelijke karakter van een rit aan te tonen.


Voertuig wel privé gebruiken?

Wanneer u uw bedrijfswagen wel privé wilt gebruiken komt u niet in aanmerking komt voor deze vrijstelling dient u bijtelling te betalen. De bruto-bijtelling is te berekenen aan de hand van de cataloguswaarde van het voertuig en het bijtellingspercentage. De cataloguswaarde is de nieuwwaarde inclusief btw, bpm en accessoires bevestigd door de fabrikant of importeur voor de eerste tenaamstelling. De bijtellingspercentages voor bedrijfswagens die in 2020 voor het eerst geregistreerd worden luiden als volgt:


  Tot €45.000,- Boven €45.000,-
CO2 vrije voertuigen 8% 22%
CO2 uitstotende voertuigen 22% 22%

Bij CO2 vrije voertuigen betaalt u tot €45.000,- van de cataloguswaarde 8% bijtelling. De bijtelling cap is dus €45.000,-. Wanneer de cataloguswaarde €45.000,- overstijgt dan betaalt u over het resterende bedrag 22% bijtelling.

Hybride voertuigen vallen ook onder CO2 uitstotende voertuigen.

Aan de hand van twee voorbeelden laten we u zien hoe dit in de praktijk te werk gaat.


  1. Bijtelling over CO2 vrije voertuigen: Stel Tom koopt in 2020 een nieuwe volledig elektrische bedrijfswagen met een cataloguswaarde van €47.500. De bruto-bijtelling is dan als volgt te berekenen: €45.000,- * 8% + €2.500,- * 22% = €4.150,- per jaar ofwel €345,83 per maand. Dit bedrag dient Tom bij zijn inkomen op te tellen. Stel Tom valt in de inkomstenbelastingschijf van 38,1% dan bedraagt de af te dragen netto-bijtelling €346,10 * 38,1% = €131,76 per maand.
  2. Bijtelling over CO2 uitstotende voertuigen: Stel Dirk koopt in 2020 een nieuwe bedrijfswagen met een dieselmotor waarvan de cataloguswaarde €35.000,- bedraagt. De bruto-bijtelling bedraagt dan €30.000,- * 22% = €6.600,- per jaar wat neerkomt op €550,- per maand. Stel Dirk valt in de inkomensschijf van 51,75% dan dient hij maandelijks €550,- * 51,75% = €284,63 bijtelling te betalen.


Bijtelling in de toekomst

Het bijtellingspercentage van CO2 vrije voertuigen wordt tot en met 2026 elk jaar verhoogd. Het bijtellingspercentage dat geldt voor voertuigen die CO2 uitstoten blijft tot en met 2029 op 22%. Dit geldt ook voor de bijtelling over CO2 vrije voertuigen vanaf 2026 tot en met 2029. De bijtelling staat vanaf het eerste moment van tenaamstelling 5 jaar vast. Dus koopt u in 2023 een tweedehands voertuig dat in 2019 voor het eerst is geregistreerd dan profiteert u nog één jaar van 4% bijtelling over de eerste €50.000,- van de cataloguswaarde. Na de vijf jaar wordt aan de hand van de dan geldende regels het nieuwe bijtellingspercentage vastgesteld.


Jaar 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bijtelling 4% 4% 8% 12% 16% 16% 16% 17% 22%
Cap Geen €50.000 €45.000 €40.000 €40.000 €40.000 €40.000 €40.000 n.v.t.

Bijtelling in het verleden

Het bijtellingspercentage van CO2 uitstotende voertuigen is in 2017 verlaagd van 25 naar 22%. Op de auto´s voor 2017 geldt tot vijf jaar na de eerste tenaamstelling nog het bijtellingspercentage van 25%. Over elektrische auto´s van 2017 en eerder geldt het percentage van 4%. Voor plug-in hybride voertuigen golden voorheen ook andere bijtellingspercentages. Zo gold er in 2015 voor de meeste plug-in hybride auto’s (<51 gram CO2 per kilometer) een bijtellingspercentage van 7%. Dit werd in 2016 verhoogd naar 15% en in 2017 werd het bijtellingvoordeel voor deze voertuigen geschrapt en werd de bijtelling gelijkgetrokken aan voertuigen die CO2 uitstoten, namelijk 22%.